REZERWACJA POJAZDU

Rezerwacja pojazdu przez użytkownika następuje na podstawie:
(1) wyboru określonego modelu i marki dostępnego w serwisie,
(2) założenia indywidualnej rezerwacji na maila lub kontakt telefoniczny w  celu ustalenia szczegółowych warunków najmu,
(3) akceptacji warunków niniejszego Regulaminu przez Użytkownika
(4) przesłania na adres poczty elektronicznej (e-maila) wybrany segment rezerwowanego samochodu wraz z opłaconą rezerwacją w kwocie 150,00 PLN

(5) w celu rezerwacji na adres  e-mail należy przesłać :

- datę rezerwacji i godzinę

- pełny okres najmu

- miejsce podstawienia i odbioru/zwrotu pojazdu (ustalenia indywidualne/ powyzej 2 km odpłatnie)

- nr telefonu

- potwierdzenie przelewu rezerwacji

(6) po dokonanej rezerwacji serwis przesyła informacje zwrotną o niej do Najemcy. Informacja zawiera w szczególności: datę i numer rezerwacji, dane Użytkownika, dane Odnajmującego pojazd, markę i model pojazdu, okres najmu, datę, godzinę i miejsce podstawienia pojazdu, datę, godzinę i miejsce odstawienia pojazdu, cenę obejmującą ustalony czas najmu i wszystkie opcje dodatkowe najmu. Informacja przesyłana jest jednocześnie do Użytkownika i do Odnajmującego pojazd.

W przypadku odmowy przyjęcia rezerwacji Użytkownika przez Odnajmującego pojazd, serwis niezwłocznie przesyła tę informację na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Serwis może zaproponować ofertę zbliżoną do wybranej przez Użytkownika, jeśli istnieje taka możliwość. Aktywacja nowego linku będzie skutkowała złożeniem nowej rezerwacji i akceptacją postanowień i ustaleń, które są z nią związane.

W przypadku przyjęcia rezerwacji Użytkownika przez Odnajmującego pojazd serwis niezwłocznie wysyła jej potwierdzenie na adres poczty internetowej Użytkownika (zob. Potwierdzenie rezerwacji).

W terminie do 6 godzin zegarowych poprzedzających godzinę rozpoczęcia najmu Użytkownik może, za pośrednictwem serwisu, dokonać nieodpłatnej zmiany warunków rezerwacji lub zrezygnować z niej. W obu przypadkach serwis generuje i wysyła na adres użytkownika potwierdzenie dokonania rezygnacji z najmu lub potwierdzenie zmiany usługi i jej nowe warunki. Po tym terminie dokonanie zmian w warunkach rezerwacji lub dokonanie rezygnacji z wynajmu za pomocą serwisu internetowego nie jest możliwe i jest zależne wyłącznie od zgody Odnajmującego pojazd.

 

W przypadku, gdy Odnajmujący pojazd, z przyczyn od siebie niezależnych, nie może wydać pojazdu na cały okres najmu lub nie może wydać pojazdu uzgodnionego w umowie w ogóle, to może spełnić świadczenie zastępcze, udostępniając Użytkownikowi pojazd o zbliżonych lub lepszych parametrach, przy czym pierwotna cena wynajmu w tym przypadku nie ulega zmianie. Użytkownik serwisu może jednak nie wyrazić zgody na proponowane zmiany i wydanie innego pojazdu. Wówczas nie dochodzi do zawarcia i realizacji umowy najmu.

Udostępnienie błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych, a także odmowa udostępnienia danych osobowych może skutkować odmową założenia indywidualnego konta w serwisie przez Administratora i/lub odmową wykonania umowy najmu przez Odnajmującego.

POTWIERDZENIE REZERWACJI
Prosimy o wpłatę kwoty rezerwacji na rachunek bankowy: 89 1020 2791 0000 7602 0197 0904


Pliki cookies (ciasteczka) pozwalają nam lepiej oferować nasze usługi. Korzystając z naszych usług, akceptujesz wykorzystanie cookies..  Akceptuję  Więcej informacji